Azet Battle logo Azet.sk

Ber svoj počítač a príď na Azet Battle!

Vyber si jednu tému a prihlás seba alebo svoj tím na Azet Battle. Príď 20.4.2018 do Banky Žilina, spracuj a odprezentuj nám svoju tému. Najlepších štedro odmeníme.

Vyskúšaj svoje IT zručnosti

Už po piatykrát sa koná Azet Battle v Banke. Neváhaj, stačí, ak si vyberieš jednu tému, prihlásiš seba alebo svoj tím, za 1 deň ju spracuješ a odprezentuješ. Ak si nebudeš vedieť s niečím poradiť, nevadí, budú tam naši mentori a „nakopnú” ťa tým správnym smerom.

Ak sa nám riešenie tvojej úlohy bude páčiť a dobre nám ju odprezentuješ, môžeš získať odmenu až 500 €, prácu developera, systemáka alebo stáž v slovenskej internetovej jednotke Azet.sk.

Nezabudni, že Azet Battle sa koná v Banka Žilina, na Legionárskej 1, v piatok 20.04.2018. Začíname už o 8:00 a koniec je plánovaný o 20:00.

So sebou si zober vlastný počítač, vedomosti a odhodlanie IT superhrdinu. O jedlo a občerstvenie sa postaráme my.

Zdieľaj na facebooku

Kto už vyhral Azet Battle?

Azet Battle sa konal už štyrikrát v Banke Žilina. IT hrdinovia si vybrali témy a odprezentovali riešenia svojich úloh. My sme najlepších z nich ocenili.

  • 1. miesto: Fidesová Lucia, Šípoš Tomáš
  • 2. miesto: Stehlík Adam, Jánošík Martin
  • 3. miesto: Baláž Marek
  • 1. miesto: Vasek Juraj
  • 2. miesto: Droppa Roman
  • 3. miesto: Chovancová Oľga
  • 1. miesto: Balko Martin, Jurčík Matej, Krcho Jakub
  • 2. miesto: Jorda Oliver, Ondrej Ignác
  • 3. miesto: Zbinski Dawid
  • 1. miesto: Adam Gavlák
  • 2. miesto: Barbora Kečkéšová, Veronika Smiešková, Martina Kumorová
  • 3. miesto: Tomáš Doubek

Harmonogram Azet Battle

8:00 – 8:15 Privítanie
8:15 – 12:00 Práca v tímoch s podporou mentorov
10:30 Občerstvenie
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 18:00 Práca v tímoch s podporou mentorov
16:00 Občerstvenie
17:00 – 18:00 Čas na prípravu prezentácií
18:00 – 20:00 Prezentácie a krátke vyhodnotenie projektov
20:00 Networking

Zoznam tém Azet Battle

Vyber sebe alebo svojmu tímu JEDNU TÉMU a ukážte nám svoje IT KVALITY. Supportovať ťa budú naši skúsení mentori.

Si rozhodnutý, ktorú tému berieš? Stačí, ak klikneš na tlačidlo "Prihlásiť sa" a vyplníš potrebné údaje.

Programovanie v HTML

Vytvoriť interpreter vymysleného jazyka, ktorý bude zapísaný v HTML. Forma, štruktúra a všetky detaily jazyka sú len o fantázii autora, ale výsledné html musí byť validné podľa W3C. Nutné minimum takéhoto jazyka sú podmienky, cykly, definovanie premenných a výstup (do konzoly). Interpreter vášho jazyka demonštrujte napríklad na FizzBuzz probléme.

Bonusy:
 • management premenných s ohľadom na scope
 • implementovanie cyklov cez for aj cez while
 • funkcie s parametrom + volanie funkcie z funkcie
 • grafické IDE pre písanie tohto prog. jazyku

Odporúčania: Javascript

Poznámka:
Prihlásiť sa

Systém hlasovania a odmeňovania za jazykové preklady

Vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá bude užívateľom ponúkať slovné spojenia, pre ktoré budú vyberať zo zoznamu/pridávať správny preklad vo vybranom jazyku. Pokiaľ sa v databáze nebude nachádzať žiaden alebo len jeden preklad, preklady sa dotiahnu z Google Translate API. Za každý hlas sa užívateľovi pridajú body. Po 50 bodoch sa mu zobrazí gratulačný pop-up. Štatistické vyhodnocovanie prekladov.

Bonusy:
 • Rozoznávanie užívateľa (prihlásením/softvérovým fingerprintom)
 • Ponúkanie prekladov (Databáza + Google Translate API)
 • Možnosť manuálne pridať preklad
 • Vyhodnotenie správneho prekladu
 • Voliteľné: Systém pre zistenie nesprávneho vyberania prekladov

Odporúčania: REST API (povinné), Vue/Angular/React (odporúčané)

Poznámka:
 • Odporúčané technológie nie sú povinné, možete použiť akúkoľvek inú. Plnú verziu zadania aj s podmienkami a prístupmi k dátam + Google Translate API dostanete na mieste.
Prihlásiť sa

Interný portál pre developerov

Úlohou je vytvorenie portálu na spôsob StackOverflow, ktorý by umožňoval developerom v úzkom okruhu (napr. ako Azet) opýtať sa kolegov otázky ohľadom developmentu.

Požiadavky:
 • Identifikácia užívateľov (prihlásenie)
 • Možnosť pridať/upraviť/vymazať otázku
 • Možnosť odpovedať na otázku
 • Zvýraznenie a formátovanie kódu v otázke
Bonusy:
 • Voliteľné: Možnosť komentovať otázku
 • Voliteľné: Možnosť nahlásiť otázku ako duplikovanú
Poznámka:
 • Zamerať sa na čo najrýchlejší a najjednoduchší postup pri zadávaní otázky a odpovediach.
Prihlásiť sa

Rozhranie na spracovanie a zobrazenie množiny dát

Vytvorenie webovej služby, ktorá bude poskytovať nejakú množinu ľubovoľných dát (filmy, seriály, autá, zvieratká …) a webovej aplikácie ktorá tieto dáta bude vedieť načítať a zobraziť na frontende.

Bonusy:
 • služba by mala mať mechanizmus verifikácie používateľa
 • webová aplikácia by mala byť responzívna, može byť aj single page
 • vhodné aj pre 3, 4členné tými kde by jeden z programátorov robil aj appku pre mobil, ktorá danú webovú službu využije
 • množinu dát si môžete pripraviť vopred aby ste sa tým nezdržiavali

Odporúčania: REST API, PHP, Android, Symfony (alebo iný moderný framework)

Poznámka:
 • Technológie môžete použiť aj iné samozrejme ak splnia účel zadania.
 • Vhodné pre dvoj, troj a štvor členné tými, obťiažnosť zadania sa prispôsobí.
Prihlásiť sa

Webový portál na kladenie otázok

Vytvoriť webovú aplikáciu na štýl Ask.me Vybranému typu používateľov sa budú dať písať otázky na ktoré môžu odpovedať len a len oni. Otázky by si mal vedieť daný používateľ aj spravovať.

Bonusy:
 • webová aplikácia responzívna
 • vytvorenie administrácie
 • registrácie a prihlasovania cez OAUTH
 • pre viacčlenné tými možnosť zvýšenia obťiažnosti, pridanie sortovania otázok, rating a export do textového formátu

Odporúčania: PHP, Databáza (MySQL, Elasticsearch …), Symfony (alebo iný moderný framework)

Poznámka:
 • Technológie sú len odporúčané, môžete použiť aj niečo podobné. Ak bude záujem dá sa spraviť aj mobilná aplikácia namiesto webovej. Alebo vytvoriť tým ktorý bude robiť aj aj.
Prihlásiť sa

Android Math Quiz

Vytvorenie Android Quiz aplikácie zameraná na matematické výpočty. Applikácia má generovať quiz test so sadou matematikých úloh (sčítavanie, delenie, násobenie), kde náročnosť môže byť stanovená tým s akými veľkými číslami hráč pracuje. Nahrané body sa ukladajú lokálne a aj na server databázu Firebase, alebo Firestore. Užívateľ by mal mať možnosť vidieť jeho aktuálne skóre v porovnaní s ostatnými hráčmi. Či už celkovo, alebo za aktuálny deň

Požiadavky:
 • matematický kvíz
 • minimálne jeden level
 • lokálne uloženie skóre
 • registrácia mena hráča, stačí lokálne
Bonusy:
 • implementácia multiplayeru
 • viacero levelov
 • notifikácie od aplikácie v prípade, že sa prekoná jeho skóre

Odporúčania: Android, Firebase,alebo Firestore

Prihlásiť sa

Android Čakáreň

Aplikácia umožní používateľovi prihlásenie/odhlásenie do/zo zdieľaného poradovníka. Čakajúci v aplikácií uvidí svoje poradie a odhadovanú dobu čakania. Správca čakárne bude vidieť zoznam čakajúcich, kt. bude postupne vyvolávať. Vyvolaný čakajúci je upozornený push notifikáciou.

Bonusy:
 • Nastavenie pozície v poradovníku, pri ktorej budem push notifikáciou upozornený.
 • Možnosť vymeniť poradie s iným čakajúcim.
 • Možnosť prihlásiť sa do viacerých poradovníkov

Odporúčania: Android - Java/Kotlin, Firebase - Realtime Database, Cloud Messaging, Cloud Functions

Prihlásiť sa

Skratka bola síce dlhšia, ale o to sme mali horšiu cestu

Vytvorte aplikáciu / servis, ktorá pre zadané začiatočné a koncové body cesty vytvorí zoznam miest a obcí, ktoré sú “po ceste” v určitom okolí (napr. 10 km) od ideálnej cesty. (napr. pre cestu zo Žiliny do Bratislavy vráti zoznam: Bytča, Považská Bystrica, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, ...). Znázornite cestu aj so zachádzkami na mape.

Bonusy:
 • vytvorte aplikáciu ako servis s dokumentovaným API
 • vytvorte zo servisu samostatný image pre docker
 • akékoľvek použitie GIF

Odporúčania: Google Directions API, REST, Docker

Prihlásiť sa

Reprezentácia meniaceho sa genotypu vo web rozhraní

Vytvorte hru 'hádaj na čo myslím' s použitím genetických algoritmov. Program bude hádať presný reťazec konštantnej dĺžky. Ohodnotenie genotypu môže byť vyjadrené podobnosťou s nami vymysleným reťazcom (výpočet podobnosti môžete implementovať ako microservice). Priebeh vývoja vizualizujte (celkové ohodnotenie populácie...) pre každú iteráciu až do momentu uhádnutia

Prihlásiť sa

Fotoalbumy

Vytvoriť webové rozhranie pre upload fotiek, a pridávanie tagov. Užívateľ by sa mal veľmi jednoducho prihlásiť, pod svojim účtom si bude vedieť nahrať fotky, ktoré následne bude môcť otagovať, takto otagovane fotky sa zapíšu do db s príslušným vzťahom. Ďalší užívateľ si bude po prihlásení vedieť filtrovať fotky na základe jedného alebo viacerých tagov.

Odporúčania: java, python, html, javascript

Poznámka:
 • Odporúčam skúsiť implementáciu v neo4j, zložitosť je omnoho menšia ako v mySql
Prihlásiť sa

Webová stránka reprezentovaná v genotype

Úlohou bude zadefinovať si aké všetky parametre z webovej stránky, ktorú si sami naprogramujete, budú reprezentované ako genotyp. Uživateľ si prejde 5-10 generáciami, na ktorých sa mu zobrazia zmenšené webové stránky, ktoré budú mať rôzne genotypy, z každej generácie si bude môcť užívateľ vybrať niekoľko návrhov webstránky, ktoré pošle do ďalšej generácie a ktorých genotyp sa skríži podľa pravidiel GA. Výsledkom by mal byť design webstránky získaný trochu inak.

Odporúčania: java, python, html, javascript

Prihlásiť sa

Chat bot

Vymyslieť jednoduchého chat bota, ktorý bude komunikovať v slovenskom jazyku, a ktorý by vedel zvládnuť jednoduchú komunikáciu.

Bonusy:
 • Mal by tiež vedieť rozpoznávať slovné druhy: slovníkovo, AI – 'up to you'
 • Mal by vedieť rozpoznávať sentiment v texte. A nielen sentiment, ale aj kontext, či užívateľ píše o jedle, zvieratách, počasí
 • Vedel by posielať opačné emoji, ak by išlo o negatívny sentiment pre rozveselenie užívateľa.

Odporúčania: java, python, html, javascript

Poznámka:
 • Nemusí prejsť Turingovým testom.
Prihlásiť sa

Nevieš sa rozhodnúť alebo potrebuješ poradiť?
Tak napíš na sutaz@azetbattle.sk, radi ti pomôžeme.

Pracovať budem:
Súhlasím so spracovaním osobných údajov: