Staň sa IT Hero Azet Battle developer & sysadmin

Kde? Banka Žilina, 20.5.2016, 8:00 - 20:00

Ber svoj počítač a príď na AzetBattle!

Stačí, keď si vyberieš jednu tému, prihlásiš seba alebo svoj tím, za 1 deň
ju spracuješ a odprezentuješ. Ak si nebudeš vedieť s niečim poradiť, nevadí,
budú tam naši mentori a "nakopnú" ťa správnym smerom.

Vyskúšaj svoje zručnosti IT
Získaj odmenu až 300 Eur

Ak sa nám riešenie tvojej úlohy bude páčiť a dobre nám ju odprezentuješ,
môžeš získať odmenu až 300 €, prácu developera, systemáka alebo stáž
v slovenskej internetovej jednotke Azet.sk.

Na čo nemám zabudnút

Nezabudni, že Azet Battle sa koná v Banka Žilina, na Legionárskej 1, v piatok 20.5.2016.
Začíname už o 8:00 a koniec je plánovaný o 20:00.

So sebou si zober vlastný počítač, vedomosti a odhodlanie IT superhrdinu.
O jedlo a občerstvenie sa postaráme my. Zdieľaj na Facebooku

Aký bol Azet Battle naposledy

Kto vyhral minulý ročník?

Prvý ročník Azet Battle sa konal 20.11.2015 v Banke Žilina. Celkom našu výzvu prijalo 15 IT hrdinov, ktorí nám predviedli svoje vedomosti a odhodlanie. Odprezentovali nám riešenia svojich úloh a my sme ich za to ocenili:
1. miesto: Fidesová Lucia, Šípoš Tomáš
2. miesto: Stehlík Adam, Jánošík Martin
2. miesto: Baláž Marek

Harmonogram Azet Battle:

8:00 – 8:15Privítanie
8:15 – 12:00Práca v tímoch s podporou mentorov
10:30Občerstvenie
12:00 – 13:00Obed
13:00 – 18:00Práca v tímoch s podporou mentorov
16:00Občerstvenie
17:00 – 18:00Čas na prípravu prezentácií
18:00 – 20:00Prezentácie a krátke vyhodnotenie jednotlivých projektov
20:00Networking
Ako to bude prebiehať

Zoznam tém Azet Battle

Vyber sebe alebo svojmu tímu JEDNU TÉMU a ukážte nám svoje IT KVALITY.
Supportovať ťa budú naši skúsení mentori.

Si rozhodnutý, ktorú tému berieš? Stačí, ak klikneš na tlačidlo
"Prihlásiť sa" a vyplníš potrebné údaje.

Prihlás sa na jednu tému

Grafické rozhranie pre ElasticSearch

PHP, Node.js, ElasticSearch, JavaScript, HTML, CSS

Úlohou je vytvoriť grafické rozhranie pre ElasticSearch. Rozhranie by malo umožňovať vyhľadávanie, zobrazovanie, vytváranie, upravovanie a mazanie dokumentov. Rozhranie by malo poskytovať tabuľkové/formulárové zobrazenie.

Odporúčania: PHP Node.js ElasticSearch JavaScript HTML CSS
Prihlásiť sa

Webaplikácia pre tvorbu menu reštaurácie

PHP, JavaScript, HTML5, CSS3, MySQL/noSQL

Vytvorte webovú aplikáciu pre tvorbu menu reštaurácie. Aplikácia by mala umožňovať vytvárať kategórie s produktami. Produkty by mali obsahovať názov, cenu, popis a zoznam alergénov. Ku produktom by malo byť možné pridať varianty (napr. detská porcia) a prílohy, ktoré môžu ovplyvniť výslednú cenu. K produktom by malo byť tiež možné pridať fotografiu. Vytvorené menu by malo byť možné exportovať do XML/ZIP súboru prípadne na vzdialený server, vygenerovať z neho PDF/HTML súbor vhodný na tlač a prípadne ho tiež odoslať e-mailom.

Odporúčania: PHP JavaScript HTML5 CSS3 MySQL/noSQL
Prihlásiť sa

WYSIWYG editor

JavaScript, HTML5, CSS3

Cieľom je vytvoriť responzívny WYSIWYG editor pre editáciu HTML dokumentov. Editor by mal umožňovať základné formátovacie funkcie (bold, italic, font, ...), vkladanie tabuliek, obrázkov a videí. Používateľské rozhranie by malo byť responzívne a editor by mal plne fungovať na mobilných zariadeniach. Výstup by mal byť do štandardného textarea prvku. Vhodným doplnením by bola možnosť importu WebFonts (napr. Google Fonts), export do HTML/PDF súboru, ukladanie do LocalStorage alebo náhľad so stránkovaním.

Odporúčania: JavaScript HTML5 CSS3
Prihlásiť sa

Sledovanie polohy personálu

PHP, Java, MySQL/noSQL, JavaScript, HTML, CSS

Vytvorte mobilnú aplikáciu a/alebo webstránku (klient/server architektúra), ktorá po prihlásení zamestnanca umožní sledovať jeho polohu (na pozadí). Dispečer by mal mať možnosť zobraziť polohu všetkých prihlásených zamestnancov na mape a posielať im správy s cieľovou lokáciou. Zamestnanec by mal mať možnosť potvrdiť príchod na miesto zadané v správe. Po odhlásení z aplikácie by sa poloha mala prestať odosielať. Dispečer by mal tiež mať možnosť zobraziť celé trasy zamestnanca na mape, prejdené kilometre a časy.

Odporúčania: PHP Java MySQL/noSQL JavaScript HTML CSS
Prihlásiť sa

Bluetooth messenger

Android 5.0

Vytvorte mobilnú aplikáciu v material designe, ktorá umožní vyhľadať vo svojom okolí toho istého klienta a umožní peer to peer chatovanie pomocou bluetooth periférie. Výsledná komunikácia sa bude ukladať s možnosťou editácie, pričom sa úpravy prejavia obidvom účastníkom komunikácie.

Odporúčania: Android 5.0
Prihlásiť sa

Tamagotchi

Android 5.0

Vytvorte offline mobilnú aplikáciu v material designe, ktorej úlohou bude vytvorenie hry známej pod názvom tamagotchi. Grafické znázornenie je ľubovoľné. Tamagotchi musí notifikovať používateľa o svojich potrebách. Logické pozadie hry je plne v rukách používateľa. Hodnotiť sa bude kreativita a použité technológie.

Odporúčania: Android 5.0
Prihlásiť sa

Logovací systém

PHP, NodeJS, MySQL, ReactJS, Bootstrap

Cieľom je vytvoriť webovú aplikáciu, kde bude môcť používateľ zalogovať svoj pracovný čas a napísať krátku poznámku na čom pracoval. Aplikácia bude prístupná iba pre prihlásených používateľov a používateľ sa bude môcť zaregistrovať prostredníctvom jednoduchého formulára, kde vyplní meno a priezvisko, emailovú adresu a heslo. Záznam by mal obsahovať:

 • dátum a čas – kedy sa vykonávala daná činnosť
 • počet hodín a minút koľko trvala daná činnosť
 • krátky popis na čom pracoval
 • meno a priezvisko používateľa, ktorý vytvoril tento záznam
Prihlásený používateľ bude môcť vidieť iba svoje záznamy, bude si ich môcť prechádzať a editovať. Záznamy by sa mali dať prechádzať po dňoch, týždňoch alebo mesiacoch. Tiež si bude môcť tieto záznamy exportovať do súboru CSV. Záznamy by mali byť zoradené podľa dátumu. Používateľ s administrátorskými právami bude môcť prechádzať záznamy všetkých používateľov, ale nebude ich môcť editovať. Administrátor by mal vidieť prehľad používateľov a sumár odpracovaných (zalogovaných) hodín.

Odporúčania: PHP NodeJS MySQL ReactJS Bootstrap
Prihlásiť sa

Výsledkový servis pre šport

NodeJS, PHP, MySQL, ReactJS, Bootstrap, Android

Vytvorte webovú/mobilnú aplikáciu, ktorá bude zobrazovať výsledky aktuálne hraných športových zápasov. Dáta pre aplikáciu budú dodané vo forme XML súborov. Tieto dáta bude potrebné parsovať, ukladať do databázy a následne odosielať klientom do aplikácie. Dáta budú obsahovať základné informácie o športových udalostiach: názov športu, krajiny, turnaju, dátum a čas hrania zápasu, názvy tímov, aktuálne skóre zápasu, zoznam gólov a ďalšie detailné informácie o zápase. Štruktúra a spôsob doručovania dát bude vysvetlený na začiatku Azet battlu.

Odporúčania: NodeJS PHP MySQL ReactJS Bootstrap Android
Prihlásiť sa

Vytvorenie rozhrania pre programovanie aplikácií

PHP, NodeJS, Java - Android, MySQL, ElasticSearch, Bootstrap

Cieľom zadania je vytvorenie niekoľkých rozhraní API na strane servera, ktoré budú voľne prístupné ako služby a spätné využitie týchto API na získanie dát a ich vykreslenie. Pre začiatok budú poskytnuté dáta, ich popis a štruktúra, ktoré bude treba spracovať, uložiť do nejakého rozumného úložiska (databáza, XML, …). API by mala umožňovať získanie týchto dát, nejaké základné parametrizovanie. Druhá dôležitá časť je vytvorenie spôsobu ako tieto API zavolať a vykresliť ich dáta v používateľsky priateľskej podobe. Môže ísť o webovú aplikáciu alebo hybrid web-mobil. Bonusy: vytvorenie vlastnej štruktúry dát, použitie verejne dostupných API na doplnenie funkcionality aplikácie, vytvorenie mechanizmu overovania a obmedzenia služieb na základe kľúča.

Odporúčania: PHP NodeJS Java - Android MySQL ElasticSearch Bootstrap
Prihlásiť sa

Hra Robot

ľubovoľne

Úlohou je vyriešiť hru, v ktorej sa robot snaží dostať z bludiska. Program bude musieť načítať vstupné dáta z textového súboru, napr. mapu v tvare:

__x___H___
______=___
______=___
========H=
_.____H___
(Presný obsah vstupných súborov ako aj význam jednotlivých symbolov bude špecifikovaný na začiatku Azet battle.) Výstupom musí byť séria príkazov pre robota, alebo “null” v prípade, že sa z bludiska nedá dostať. Tvar výstupu a príkazy pre robota budú definované na začiatku Azet battle. Program bude možné v priebehu vypracovávania otestovať sériou testov (rôzne mapy). Pri vyhodnotení bude posudzovaná úspešnosť riešenia (testy), efektívnosť algoritmu (rýchlosť výpočtu a ako “rýchlo” sa robotovi podarí dostať do cieľa), objektový návrh a čistota kódu. Výsledné hodnotenie sa bude dať vylepšiť bonusovými úlohami. Bonusové úlohy:
 • animácia riešenia (bludisko a pohyb robota)
 • animácia jednotlivých krokov pri riešení (podrobnosti na začiatku Azet battle)
 • obtiažnejšie pravidlá hry (špecifikované na začiatku Azet battle)
Podľa preferencií riešiteľa. Pre tých, ktorý budú využívať PHP, budú pripravené moduly, ktoré budú môcť použiť v prípade, že budú mať ťažkosti pri vypracovaní niektorej časti zadania.

Odporúčania: ľubovoľne
Prihlásiť sa

Číselná lotéria

PHP, NodeJS, MySQL, ElasticSearch, WebSocket

Vytvorte systém, ktorý bude v pravidelných intervaloch (každých 5 minút) žrebovať číselnú lotériu. Žrebuje sa 20 čísel z 80 a hráč tipuje 10 čísel na tikete. Výhra závisí od množstva uhádnutých čísel. Vytvorte webovú aplikáciu, kde sa budú môcť hráči registrovať a po prihlásení podávať svoje tikety. Hráči budú môcť vidieť v reálnom čase žrebovanie (žrebuje sa ako v TV, 1 číslo každých pár sekúnd). Zobraziť históriu všetkých žrebovaní a vlastných podaných tiketov. (Treba myslieť na to, že počet žrebovaní a tiketov bude v čase narastať a treba udržiavať históriu všetkých.)
Bonusové úlohy

 • vytvoriť nad rovnakým systémom API, na ktoré sa budú môcť pripojiť aj iní klienti (napr. mobilné aplikácie)
 • vytvoriť banner, ktorý sa bude môcť vložiť na iné web stránky. Banner bude zobrazovať čas do ďalšieho žrebovania, a keď sa začne žrebovať, tak bude zobrazovať vyžrebované čísla

Odporúčania: PHP NodeJS MySQL ElasticSearch WebSocket
Prihlásiť sa

Systém na tvorbu dotazníkov

PHP, NodeJS, MySQL, ElasticSearch

Úlohou je vytvoriť webovú aplikáciu, pomocou ktorej si bude môcť používateľ vytvoriť vlastný dotazník (Google Forms) s vlastnými poliami. Polia sú rôznych typov (text input, select, checkbox, radio, textarea). Pre výberové polia si bude používateľ určovať vlastné hodnoty (textové/číselné). Po uložení systém vygeneruje unikátnu url pre daný dotazník, na ktorej sa bude dať daný dotazník vyplniť a unikátnu url pre editáciu a zobrazenie odpovedí. V systéme sa zbierajú odpovede na otázky v dotazníku. Frontend implementujte systémom “Mobile first”. Bonusové úlohy

 • odpovede na otázky prezentovať v rôznych grafických formách pre vlastníka formuláru (koláčové/stĺpcové grafy, histogramy, ...)

Odporúčania: PHP NodeJS MySQL ElasticSearch
Prihlásiť sa

Hra Sketch

React/Angular, WebSocket, NodeJS

Úlohou je vytvoriť hru pre viacerých hráčov, kde jeden hráč dostane slovo, ktoré musí nakresliť v určitom časovom intervale. Ostatní hráči hádajú, čo kreslí prvý hráč, pričom real-time vidia jeho postup. Po správnom uhádnutí dostane výherca ako aj kresliaci body, na konci hry hráč s najviac bodmi víťazí. API bude pripravená, pre viac členné tímy je možnosť riešiť kompletnú úlohu. Bonusové úlohy:

 • možnosť zmeniť farbu kreslenia, hrúbku čiary
 • rozdeliť hru na miestnosti, pre určitý počet hráčov
 • zapracovať možnosť viacerých jazykov
 • nahlasovanie ľudí, ktorí podvádzajú
 • v prípade, že hráč nevie vysvetliť slovo, dať možnosť pridania pomoci hádajúcim hráčom (zobraziť počet znakov slova, ukázat 1 písmeno, 2, 3, ...)
 • prípadne možnosť vzdať sa ťahu

Odporúčania: React/Angular WebSocket NodeJS
Prihlásiť sa

Adresár

Python, SQLite, jQuery, ReactJS

Úlohou je vytvoriť webovú CRUD aplikáciu pre správu kontaktov - adresár. Aplikácia vyžaduje prihlásenie. Aplikácia umožnuje import/export vo formáte vcard a spájanie kontaktov (merge). Vašou úlohou bude navrhnúť štruktúru úložiska databázy a webové rozhrania (prípadne REST API). Akékoľvek Vaše návrhy a nápady sú vítané.

Odporúčania: Python SQLite jQuery ReactJS
Prihlásiť sa

Email composer

Python, RFC

Úlohou je vytvoriť one page webovú aplikáciu ktorá umožní vyskladať štruktúru zdrojového kódu emailovej správy. Požadované vlastnosti:

 • rekurzívne vkladanie “part”-ov
 • moznost vlozit alternative part (text/html)
 • editacia hlaviciek jednotlivych partov
 • kódovanie hlavičiek v prípade obsahu unicode znakov
 • kódovanie obsahu partov na základe hodnoty hlavičky Content-Transfer-Encoding
 • upload binárnych dat, detekcia content type.

Bonusová úloha:
 • Parsovanie nahratého zdrojového súboru správy - jej validácia.

Akékoľvek návrhy na zmenu zadania alebo použitých technológií sú vítané.

Odporúčania: Python RFC
Prihlásiť sa

Nevieš sa rozhodnúť alebo potrebuješ poradiť?
Tak napíš na , radi ti pomôžeme.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov: